نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 5,462,831,114,163 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,603,477 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,604,225 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,758,124 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 241,681

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس