نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 4,863,842,096,265 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 20,850,786 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 20,851,561 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 20,995,095 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 233,269

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس