نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/05
کل خالص ارزش دارائی ها 5,320,430,734,327 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 21,415,613 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,416,340 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 21,560,603 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 248,437

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس