نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 4,694,629,279,062 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 20,471,600 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 20,534,603 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 20,611,109 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 229,324

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

كيوان زيراني ناو، نيما احدي، مهدي منوچهري فيروزآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس