بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 631,178,477,366 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,062,346 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,063,790 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,129,813 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 124,681

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو، حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس

نمودار‌ها