بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/03
کل خالص ارزش دارائی ها 178,835,443,958 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,316,311 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,318,652 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,340,281 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 77,207

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو، حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس

نمودار‌ها