بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 169,029,678,211 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,233,331 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,235,720 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,257,266 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 75,685

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو، حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس

نمودار‌ها